Movie Genre  
 
  - ALL
- Action
- Adventure
- Comedy
- Drama
- Fantasy
- Horror
- Musical
- Romantic
- Suspense
- Thriller
 

Slide 3
 
โก๊ะจ๋า ป่านะโก๊ะ
Director : เจดีย์/พิพัฒน์
Star : สันติสุข/วรุฒ แอน ทองประสม
Genre : Comedy
Release : 1991
Website :
 

 

นักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง
ได้ไปเที่ยวป่าล่องแพ โดยมีนายพรานโก๊ะ
ลูกชายของกำนันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นผู้นำทาง ระหว่างทางที่กำลังล่องแพ เกิดไฟป่าขึ้น
ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้หลงไปอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างทหารพม่ากับโจรป่า
นายพรานโก๊ะต้องนำนักศึกษากลุ่มนี้กลับเมืองไทยให้ได้
แต่ด้วยความเปิ่นของนายพรานโก๊ะ ก็นำนักศึกษากลุ่มนี้หลงป่าอีก
ไปเจอกับสัตว์ป่ามากมาย จนไปเจอโจรป่าจับตัวเรียกค่าไถ่ โก๊ะและโอจะต้องนำเงินมาไถ่ตัวเพื่อนๆ
ที่ถูกจับให้ได้ กำจัดสามารถพาเพื่อนหลบหนีออกมาได้ แต่ก็ถูกพวกโจร
ไล่ล่าจนมาพบโก๊ะและโอกลางทาง
จากนั้นพวกโก๊ะก็พยายามเดินทางกลับประเทศไทยจนสำเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารพม่าในการกำจัดกลุ่มโจรนี้